prokairos

Teams

bovenhoek rood
onderhoek wit
Teams

Wij ontwikkelen Teams

Binnen elke organisatie heeft elk team een ontwikkelopgave. Soms zijn processen en afspraken niet helder waardoor onduidelijkheid ontstaat over rolverdeling. Soms wordt een team door externe ontwikkelingen gestimuleerd om zich de vraag te stellen: ‘wie zijn wij en wat willen wij eigenlijk bereiken?’ Soms lijkt alles op papier goed geregeld te zijn maar belemmeren onderlinge relaties een effectieve samenwerking.
Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk, we komen niet met een panacee die voor alle situaties hetzelfde is. We verbinden ons eerst aan de groep en verdiepen ons in de opgave waar zij voor staan. We creëren de omstandigheden om tot een goede reflectie van de situatie te komen. Wat zijn de kansen en de belemmeringen? Op welk niveau zijn de eerste interventies nodig (inhoud, organisatie, mens)? Die eerste ‘foto’, die we met de groep maken, vormt het vertrekpunt van een gezamenlijke reis.
Teams

Betekenisvolle verandering

Binnen elke organisatie heeft elk team een ontwikkelopgave. Soms zijn processen en afspraken niet helder waardoor onduidelijkheid ontstaat over rolverdeling. Soms wordt een team door externe ontwikkelingen gestimuleerd om zich de vraag te stellen: ‘wie zijn wij en wat willen wij eigenlijk bereiken?’ Soms lijkt alles op papier goed geregeld te zijn maar belemmeren onderlinge relaties een effectieve samenwerking.
teams

Public Support: Online
Introductietraining Omgevingswet

Veel van de jonge professionals die via Public Support bij gemeenten aan opdrachten gaan werken, komen in aanraking met de Omgevingswet. Daarom heeft Public Support gevraagd voor deze jonge mensen een introductietraining te ontwikkelen waarin de basiselementen uit deze wet aan de orde komen.
Bekijk deze casus

Public Support: Online training Hoe werkt een gemeente (Sociaal en Fysiek domein)

Ontwikkel een training voor jonge professionals in het kader van een introductieprogramma, bedoeld om hen een soepele start te geven bij de opdrachten die zij vanuit Public Support gaan doen.
Bekijk deze casus

Samenwerkings-
organisatie HLTsamen: Interim teammanager Inrichting Openbare Ruimte

Eind 2020 werd duidelijk dat het team Inrichting Openbare Ruimte een nieuwe teammanager nodig had; een vacature was ontstaan en de ontwikkeling van het team mocht niet stil komen te liggen. 
Bekijk deze casus

Samenwerkings-organisatie HLTsamen: naar één domein Fysieke Leefomgeving

De domeinmanager van de twee domeinen Ruimtelijke Ontwikkeling en Buitenruimte wilde vormgeven aan het laten samenvloeien van beide organisatieonderdelen tot één domein Fysieke Leefomgeving. Wim is gevraagd om dat proces mede vorm te geven.
Bekijk deze casus

Procesbegeleiding Assetmanagement

Veel gemeenten ontwikkelen zich de afgelopen jaren van een traditionele beheerorganisatie naar een Assetmanagement-organisatie. Vragen die die dan (gaan) spelen liggen op verschillende vlakken.
Bekijk deze casus
bovenhoek wit
bovenhoek blauw
Contact

Laten we elkaar ontmoeten

Doelgroepen
footer hoek
ProKairos
Oosteindseweg 22 a
Loft 5
2661 ED Bergschenhoek
ProKairos © 2022 | Designed by TriplePro Online Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram