prokairos

Samenwerkingsorganisatie HLTsamen: 
Interim teammanager Inrichting Openbare Ruimte

bovenhoek rood
onderhoek wit
Vraag
Eind 2020 werd duidelijk dat het team Inrichting Openbare Ruimte een nieuwe teammanager nodig had; een vacature was ontstaan en de ontwikkeling van het team mocht niet stil komen te liggen. Tegelijk was duidelijk dat een definitieve invulling nog niet mogelijk was, gezien de organisatieontwikkeling die nog niet was afgerond. Daarom werd Wim gevraagd om op interim-basis met deze groep projectleiders, adviseurs en verkeersmedewerkers de doorontwikkeling op te pakken.
ProKairos Organisaties
Achtergrond
HLTsamen is een samenwerkingsorganisatie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Het team Inrichting Openbare Ruimte werkt aan infrastructurele werken en gebiedsontwikkelingen in alle drie de gemeenten. In de loop van de jaren is een grote lokale kennis opgebouwd die daarbij wordt ingezet. De keerzijde is dat een deel van het team binnen afzienbare tijd met pensioen gaat. Dus naast het begeleiden van het team bij het realiseren van de opdrachten was het nodig te anticiperen op de komende uitstroom van kennis en ervaring.
bovenhoek wit
onderhoek beige
Aanpak
Aan de hand van onze 7 sturingsprincipes gewerkt aan rust, richting en resultaat. Waarbij eerst de medewerkers centraal stonden, om vervolgens met hen een gezamenlijk toekomstbeeld voor het team te creëren. De identiteit van het team is expliciet gemaakt, waarmee het zelfvertrouwen groeide. Daarmee is de basis gelegd voor verdere ontwikkeling van het team: persoonlijk, vakinhoudelijk en qua verbinding met de rest van de organisatie.
bovenhoek beige
onderhoek wit
Resultaten
In deze opdracht hebben we de volgende resultaten behaald:
rood vinkje
Rust in het team door vanuit een interim-rol aandacht en sturing te geven
rood vinkje
Een toekomstperspectief in de vorm van een Ontwikkelplan waaraan nieuwe teammanager invulling kan geven, waaronder een Strategische Personeelsplan
rood vinkje
Bijdrage aan de brede doorontwikkeling van HLTsamen

Opdrachtgever aan het woord

“De dank van de gemeente Leiden aan Murielle Hermsen-Facon is groot. Zij kwam gedurende de eerste maanden van de lockdown maatregelen tegen Covid, op basis van digitale interviews. In alles bleek zij groter dan we durfden hopen. Murielle is een echte manager, die leiderschap toont, de organisatie ontwikkelt, haar vak verstaat en in uitstekende verbinding is met iedereen om zich heen. Samenwerking is soepel en met charme en als Murielle dat nodig vindt scherp en zakelijk. Murielle, dank voor wat je Leiden, cluster Stedelijke Ontwikkeling en de afdeling Ontwerp & Mobiliteit gebracht hebt” Adrian Los, directeur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden
bovenhoek wit
bovenhoek blauw

Neem contact met ons op

Casus
footer hoek
ProKairos
Oosteindseweg 22 a
Loft 5
2661 ED Bergschenhoek
ProKairos © 2022 | Designed by TriplePro Online Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram