prokairos

Organisaties

bovenhoek rood
onderhoek wit
Organisaties

Wij ontwikkelen organisaties

Een organisatie, die continu in ontwikkeling is en aandacht heeft voor het welzijn en de groei van de medewerkers, blijft vitaal. De doorontwikkeling van een organisatie vraagt wel commitment van mensen op alle niveaus: medewerkers, leidinggevenden en bestuurders. Bij het doorontwikkelen van organisaties is er soms sprake van tegengestelde belangen. Soms is er sprake van spanningen. Soms is er sprake van onduidelijkheid over rollen, procedures en ambities.

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen elkaar nodig hebben om verder te komen en dat diversiteit aan standpunten gekoesterd mag worden. Wij zorgen vanuit de inhoud voor verbinding tussen partijen om in processen de volgende stap te kunnen zetten. Samen starten wij verandering. Vragen die wij van onze opdrachtgevers ontvangen hebben betrekking op teamontwikkeling, visievorming, organisatieontwikkeling, procesbegeleiding.
Wij worden ingehuurd als interim leiders, kwartiermakers of procesbegeleiders. Met onze inhoudelijke kennis, onze mensgerichte aanpak en ons verbindend leiderschap brengen wij rust en beweging in uw organisatie. Wanneer we vertrekken, laten we een veerkrachtig, open en zelfbewuste groep achter. Wij willen niet alleen draagvlak creëren voor gemeenschappelijke visievorming maar hechten ook veel belang aan voldoende inhoudelijke kwaliteit van het eindresultaat.

Samenwerkings-organisatie HLTsamen: naar één domein Fysieke Leefomgeving

De domeinmanager van de twee domeinen Ruimtelijke Ontwikkeling en Buitenruimte wilde vormgeven aan het laten samenvloeien van beide organisatieonderdelen tot één domein Fysieke Leefomgeving. Wim is gevraagd om dat proces mede vorm te geven.
Bekijk deze casus

Samenwerkings-
organisatie HLTsamen: Interim teammanager Inrichting Openbare Ruimte

Eind 2020 werd duidelijk dat het team Inrichting Openbare Ruimte een nieuwe teammanager nodig had; een vacature was ontstaan en de ontwikkeling van het team mocht niet stil komen te liggen. 
Bekijk deze casus

Gemeente Leiden: Interim afdelingshoofd Ontwerp en Mobiliteit

Door het vertrek van de toenmalige manager van de afdeling Ontwerp en Mobiliteit en met het oog op de doorontwikkeling van het cluster Stedelijke Ontwikkeling was er behoefte aan een ervaren leidinggevende.
bovenhoek wit
bovenhoek blauw
Contact

Laten we elkaar ontmoeten

Doelgroepen
footer hoek
ProKairos
Oosteindseweg 22 a
Loft 5
2661 ED Bergschenhoek
ProKairos © 2022 | Designed by TriplePro Online Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram