prokairos

Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug: 
Procesbegeleider dorpsvisie

bovenhoek rood
onderhoek wit
Vraag
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ging aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. De raadsleden werden uitgenodigd om een informatieavond bij te wonen waarbij ProKairos gevraagd werd om de totstandkoming van de dorpsvisie toe te lichten.
Trainingen
Achtergrond
In 2017 was Nieuwerbrug de eerste van de kleine kernen binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die een dorpsvisie zelfstandig heeft opgesteld. De Dorpsvisie 2017 – 2027 was enerzijds een noodkreet om te investeren in het aantrekkelijker maken van het dorp en zo ook in de toekomst de leefbaarheid van het dorp veilig te stellen. Anderzijds was de doelstelling om door middel van de dorpsvisie een samenhangend beeld van de gewenste toekomst te schetsen. Om tot een gedragen dorpsvisie te komen werden de volgende activiteiten uitgevoerd:
rood vinkje
Een dorpsbreed onderzoek (d.m.v. enquêtes);
rood vinkje
Ee evaluatie van het leefbaarheidsplan d.d. 2013;
rood vinkje
Het voeren van vele gesprekken met Nieuwerbruggers;
rood vinkje
Het organiseren van diverse thema-avonden;
rood vinkje
Diverse overleggen met de Gemeente.
Resultaten
In deze opdracht hebben we de volgende resultaten behaald:
rood vinkje
Een dorpsvisie die op een participatieve manier tot stand is gekomen
rood vinkje
Een bijdrage geleverd aan het proces m.b.t. de ontwikkeling van de gemeentelijke omgevingsvisie

Opdrachtgever aan het woord

“Murielle heeft op een professionele manier het proces van de dorpsvisie begeleid. Tijdens de informatieavond over de nog op te stellen omgevingsvisie wist zij op een interactieve manier de raadsleden bewust te maken over hun rol en over de manier waarop participatie van bewoners gestimuleerd kan worden” Jan de Mol, voorzitter van de WIN
bovenhoek wit
bovenhoek blauw

Neem contact met ons op

Casus
footer hoek
ProKairos
Oosteindseweg 22 a
Loft 5
2661 ED Bergschenhoek
ProKairos © 2022 | Designed by TriplePro Online Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram