prokairos

Gemeente Leiden: 
Agenda Autoluwe Binnenstad

bovenhoek rood
onderhoek wit
Vraag
Het bestuur van de gemeente Leiden heeft de ambitie uitgesproken de historische binnenstad steeds meer autoluw te maken. Om daar te komen is een bestuurlijke opdracht geformuleerd voor het opstellen van de ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’. De projectmanager die daarvoor verantwoordelijk was stelde ProKairos twee vragen:
1.
Lever een procesbegeleider om het procesmatige deel van het project te trekken, zodat ik als projectmanager me vooral kan richten op de inhoudelijke kant van de Agenda.
2.
Specifiek onderdeel van deze rol is het begeleiden van een externe partij die de participatie voor haar rekening neemt.
ProKairos
Achtergrond
Vanaf het begin van de opdracht was duidelijk dat op dit project grote druk stond:
rood vinkje
Bestuurlijk: het realiseren van zichtbare resultaten in de binnenstad, verankerd in een Agenda. Deze moest bovendien in een strakke tijdsplanning vastgesteld worden.
rood vinkje
Maatschappelijk: het participeren van veel betrokken partijen, met tegengestelde belangen, die in korte tijd (midden in de zomer) gehoord werden.
rood vinkje
Organisatorisch: het autoluw maken van een binnenstad raakt nagenoeg alle afdelingen binnen een gemeente en bovendien andere grote ruimtelijke projecten, zoals het ontwikkelen van het stationsgebied.
bovenhoek wit
onderhoek beige
Aanpak
In de grote dynamiek van dit project zijn we begonnen met het creëren van verbinding met zoveel mogelijk betrokkenen, zowel intern als extern. Vanuit die verbinding was het mogelijk om op inhoud te zoeken naar gemeenschappelijke belangen bij het vinden van oplossingen.
Daarnaast zorgden we voortdurend voor inzicht in de planning en de samenhang tussen de verschillende stappen. Zo konden we naar de wethouder transparant communiceren over voortgang en haalbaarheid van de besluitvorming, konden we collega’s verbonden houden op hun betrokkenheid en was het ook naar bewoners en ondernemers duidelijk hoe het project verliep.
bovenhoek beige
onderhoek wit
Resultaten
In deze opdracht hebben we de volgende resultaten behaald:
rood vinkje
Overzicht en inzicht gedurende de looptijd van het project, zodat tijdig bestuurlijke besluitvorming kon plaatsvinden.
rood vinkje
Succesvolle participatie met alle betrokken stakeholders in de binnenstad van Leiden, ondanks de grote tijdsdruk en de aanwezige scepsis bij een deel van de betrokkenen.

Opdrachtgever aan het woord

“Wim heeft een grote rol gehad in de succesvolle afronding van de verschillende onderdelen. Hij blijft rustig wanneer de druk hoog is, en hij levert altijd. Daarbij is Wim een echte verbinder. Dat was zowel prettig binnen de projectgroep als daarbuiten. Wim heeft verschillende keren gezorgd voor de-escalatie. Als er iets speelt, zoekt Wim de persoon op voor een kop koffie of een wandeling en zo weet hij begrip te kweken voor de inzet van de gemeente.” 
- Projectleider Thomas Koorn
bovenhoek wit
bovenhoek blauw

Neem contact met ons op

Casus
footer hoek
ProKairos
Oosteindseweg 22 a
Loft 5
2661 ED Bergschenhoek
ProKairos © 2022 | Designed by TriplePro Online Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram