prokairos

Gemeente Leiden: 
Kwartiermaker en interim afdelingshoofd Duurzame Leefomgeving

bovenhoek rood
onderhoek wit
Vraag
De gemeente Leiden had behoefte aan een kwartiermaker en interim-teamleider in één. Een uitdagende opdracht waarin Murielle als kwartiermaker de schone taak had om een inrichtingsplan op te stellen voor de nieuwe afdeling Duurzame Leefomgeving. Als interim-afdelingshoofd werd Murielle vervolgens verantwoordelijk voor het aansturen van deze 45 personen.
ProKairos
Achtergrond
De indeling van het Cluster Stedelijke Ontwikkeling (SO) in 4 afdelingen moest aangepast worden naar 5 afdelingen. Duurzame Leefomgeving werd een nieuwe 5e afdeling waar drie duurzaamheidsopgaven samen moesten komen: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit en Circulaire Economie. Met de nieuwe structuur werden onderwerpen en domeinen logisch geclusterd zodat taken meer in samenhang konden worden uitgevoerd. Deze nieuwe indeling moest de medewerkers een prettige bedding geven van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen en (nog) beter kunnen samenwerken.
bovenhoek wit
onderhoek beige
Aanpak
Als kwartiermaker was Murielle vormgever van de nieuwe afdeling en coach van de professionals die in de nieuwe constellatie hun werkzaamheden gingen voortzetten. Het was belangrijk om de visie en hoofdtaken van de afdeling uitvoerbaar te maken en de verschillende domeinen binnen de nieuwe afdeling te vervlechten tot netwerken. De twee essentiële elementen van de aanpak waren: samenhang van onderop en van buiten naar binnen werken. Het betekent concreet dat het inrichtingsplan samen met de professionals tot stand is gekomen en dat er rekening is gehouden met de behoeften van andere afdelingen en externe partners.
bovenhoek beige
onderhoek wit
Resultaten
In deze opdracht hebben we de volgende resultaten behaald:
rood vinkje
Gedragen inrichtingsplan opgesteld en vastgesteld door de directie
rood vinkje
Werving van de nieuwe sleutelposities
rood vinkje
Stimuleren van integrale samenwerking tussen de nieuwe afdelingen van SO en buiten het cluster.
rood vinkje
Opdrachtgeverschap voor de opgaven Energietransitie en Circulaire Economie verankerd binnen de nieuwe afdeling

Medewerkers aan het woord

"Je hebt veel voor ons gedaan. Nieuwe positieve energie in ons team en veel staat klaar om verder te implementeren. Dankzij jouw sprankelende aanwezigheid zitten wij er als team echt een stuk beter bij. Dank voor je grote inzet en inspirerende samenwerking"
bovenhoek wit
bovenhoek blauw

Neem contact met ons op

Casus
footer hoek
ProKairos
Oosteindseweg 22 a
Loft 5
2661 ED Bergschenhoek
ProKairos © 2022 | Designed by TriplePro Online Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram