prokairos

Stichting Rondom GWW: 
Verdiepingssessie tussen en Gemeente en MKB-bedrijven

bovenhoek rood
onderhoek wit
Vraag
De Stichting Rondom GWW heeft ProKairos gevraagd een verdiepingssessie te begeleiden met deelnemers uit de gemeente Dordrecht en vertegenwoordigers van MKB-bedrijven in de GWW-sector. Die sessie moest leiden tot een herbevestiging van de lopende intentieovereenkomst.
GWW
Achtergrond
Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB-bedrijven uit de omgeving van Dordrecht. Samen met de gemeente Dordrecht een intentieovereenkomst. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente. Beide partijen geloven in de noodzaak van gelijkwaardigheid in samenwerking binnen GWW-projecten, waarbij marktpartijen de gelegenheid krijgen om vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen en de gemeenten groeien naar een regierol. De intenties onder deze samenwerking vroeg om een herijking om die vervolgens te herbevestigen in een nieuwe intentieovereenkomst.
bovenhoek wit
onderhoek beige
Aanpak
Na een uitgebreide intake om vanuit beide kanten het doel van de middag met elkaar vast te stellen hebben we in een aantal deelsessies de verschillende onderdelen van de overeenkomst tegen het licht gehouden. Waarbij de gelijkwaardigheid en gedeelde belangen steeds voorop stonden.
Aan het einde van de middag werd op een symbolische manier door elke deelnemer een handtekening gezet onder de nieuwe intentieverklaring.
bovenhoek beige
onderhoek wit
Resultaten
In deze opdracht hebben we de volgende resultaten behaald:
rood vinkje
Herbevestiging van de intentie om vanuit de verschillende rollen gezamenlijk te blijven optreden.
rood vinkje
Gevoeld onderling vertrouwen.
rood vinkje
Nieuwe intentieovereenkomst tussen gemeente Dordrecht en de MKB-bedrijven.

Opdrachtgever aan het woord

“De verbindingssessie, die de basis heeft gelegd voor een volgende fase van onze samenwerking is op een soepele en professionele manier door Wim Sneep begeleid. Met als resultaat een ondertekening van het nieuwe convenant.”
- Karel Ossewaarde, voorzitter Stichting Rondom GWW
bovenhoek wit
bovenhoek blauw

Neem contact met ons op

Casus
footer hoek
ProKairos
Oosteindseweg 22 a
Loft 5
2661 ED Bergschenhoek
ProKairos © 2022 | Designed by TriplePro Online Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram