prokairos

Gemeente Leiden: 
Interim afdelingshoofd Ontwerp en Mobiliteit

bovenhoek rood
onderhoek wit
Vraag
Door het vertrek van de toenmalige manager van de afdeling Ontwerp en Mobiliteit en met het oog op de doorontwikkeling van het cluster Stedelijke Ontwikkeling was er behoefte aan een ervaren leidinggevende. Murielle werd in de coronaperiode gevraagd om gedurende een jaar een groep van 50 beleidsmedewerkers en ontwerpers te begeleiden naar een nieuw resultaat en te betrekken bij de vernieuwing van het cluster.
Achtergrond
Leiden is een historische en dynamische stad die volop in ontwikkeling is. Vervoer dat zuinig omgaat met ruimte en een positieve bijdrage levert voor de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid krijgt een hoofdrol. De opgave waarvoor de afdeling Ontwerp & Mobiliteit stond was dus groot, namelijk een onmisbare bijdrage leveren aan de duurzame verstedelijking en - bereikbaarheid van de stad. De urgentie om aansturing was hoog. Medewerkers hadden behoefte aan persoonlijke aandacht. De directie en het bestuur wilden goed geadviseerd worden. Extra aandacht op het vlak van de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de inwoners was nodig.
bovenhoek wit
onderhoek beige
Aanpak
De medewerkers staan voor ProKairos centraal. Vanuit de inhoud van het werk en de oprechte interesse in de mens wordt het goede gesprek met medewerkers gevoerd. Hierdoor ontstaan verbinding en ontspanning die nodig zijn om als professionals het werk met energie en passie te kunnen uitvoeren. Dit vormt een vruchtbare bodem voor de doorontwikkeling van de organisatie op het gebied van professionaliteit, kwaliteit, resultaten en vruchtbare interne en externe samenwerking.
bovenhoek beige
onderhoek wit
Resultaten
In deze opdracht hebben we de volgende resultaten behaald:
rood vinkje
Bijdrage geleverd aan de vaststelling van diverse beleidsdocumenten (Mobiliteitsnota, Parkeervisie, Beleidsregels parkeernormen, Fietsbeleid, Voetgangersbeleid)
rood vinkje
Meer enthousiasme. Initiatieven werden ontplooid binnen de afdeling. Zo ontving Leiden op 8 oktober 2020 de eerste LoopAward prijs in Nederland voor het Singelpark, park dat ontworpen is door de ontwerpers i.s.m. de bewoners
rood vinkje
Professionaliseren van Verkeersregie binnen de afdeling
rood vinkje
Bedrijfsvoering op orde
rood vinkje
Percentage ziekteverzuim flink gedaald

Opdrachtgever aan het woord

“De dank van de gemeente Leiden aan Murielle Hermsen-Facon is groot. Zij kwam gedurende de eerste maanden van de lockdown maatregelen tegen Covid, op basis van digitale interviews. In alles bleek zij groter dan we durfden hopen. Murielle is een echte manager, die leiderschap toont, de organisatie ontwikkelt, haar vak verstaat en in uitstekende verbinding is met iedereen om zich heen. Samenwerking is soepel en met charme en als Murielle dat nodig vindt scherp en zakelijk. Murielle, dank voor wat je Leiden, cluster Stedelijke Ontwikkeling en de afdeling Ontwerp & Mobiliteit gebracht hebt” Adrian Los, directeur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden
bovenhoek wit
bovenhoek blauw

Neem contact met ons op

Casus
footer hoek
ProKairos
Oosteindseweg 22 a
Loft 5
2661 ED Bergschenhoek
ProKairos © 2022 | Designed by TriplePro Online Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram