prokairos

Samenwerkingsorganisatie HLTsamen: 
naar één domein Fysieke Leefomgeving

bovenhoek rood
onderhoek wit
Vraag
De domeinmanager van de twee domeinen Ruimtelijke Ontwikkeling en Buitenruimte wilde vormgeven aan het laten samenvloeien van beide organisatieonderdelen tot één domein Fysieke Leefomgeving. Wim is gevraagd om dat proces mede vorm te geven.
ProKairos
Achtergrond
HLTsamen is een samenwerkingsorganisatie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De teams die zich met de ruimtelijke aspecten van deze gemeenten bezighouden, zijn verdeeld over twee domeinen. Diverse ontwikkelingen maken het nodig om op een nieuwe manier naar die indeling te kijken. De komst van de Omgevingswet bijvoorbeeld daagt uit om meer integraal en gebiedsgericht te gaan werken. Ook de integrale afstemming die Assetmanagement vraagt nodigt uit om ook naar de structuur van de organisatie te kijken. Eén visie op de Fysieke Leefomgeving geeft ook een mooie aansluiting op de programmabegrotingen van de drie gemeenten.
bovenhoek wit
onderhoek beige
Aanpak
Allereerst is met de teammanagers gewerkt aan een inhoudelijk visie. Daarbij werd de Omgevingsvisie van drie gemeenten steeds meer het uitgangspunt. Met de medewerkers is vervolgens in verschillende (inloop)sessie verkend welke structuur daarbij het meest helpend is. Waarbij het uitgangspunt gold: we organiseren rondom inhoudelijke thema’s, zodat iedere medewerker een thuisteam krijgt waar zijn vakontwikkeling alle ruimte krijgt. Een belangrijke pijler werd ook het sturen op de Bestuurlijke Opgaven, zodat vroegtijdig op nieuwe opgaven geprioriteerd kan worden.
Door steeds inhoudelijk met een kleine groep voorwerk te doen door ideeën uit te werken en die voor te leggen aan een grotere groep (management en medewerkers) kon snelheid worden gemaakt, ondanks de volle agenda’s Implementatie wordt opgepakt in het kader van de brede organisatieontwikkeling van HLTbreed.

bovenhoek beige
onderhoek wit
Resultaten
In deze opdracht hebben we de volgende resultaten behaald:
rood vinkje
Sterke inhoudelijke positionering van het gehele Fysieke Domein binnen de HLTsamen-organisatie
rood vinkje
Een organisatiemodel dat klaar is voor een krachtig samenspel tussen bestuur en organisatie
rood vinkje
Een op vakinhoud gestoelde indeling van de organisatie, zodat vakmanschap optimaal tot ontwikkeling kan komen
rood vinkje
Een organisatie die gesteld staat om volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet te werken (integraal en gebiedsgericht)

Opdrachtgever aan het woord

“De dank van de gemeente Leiden aan Murielle Hermsen-Facon is groot. Zij kwam gedurende de eerste maanden van de lockdown maatregelen tegen Covid, op basis van digitale interviews. In alles bleek zij groter dan we durfden hopen. Murielle is een echte manager, die leiderschap toont, de organisatie ontwikkelt, haar vak verstaat en in uitstekende verbinding is met iedereen om zich heen. Samenwerking is soepel en met charme en als Murielle dat nodig vindt scherp en zakelijk. Murielle, dank voor wat je Leiden, cluster Stedelijke Ontwikkeling en de afdeling Ontwerp & Mobiliteit gebracht hebt” Adrian Los, directeur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden
bovenhoek wit
bovenhoek blauw

Neem contact met ons op

Casus
footer hoek
ProKairos
Oosteindseweg 22 a
Loft 5
2661 ED Bergschenhoek
ProKairos © 2022 | Designed by TriplePro Online Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram