prokairos

Procesbegeleiding Assetmanagement

bovenhoek rood
onderhoek wit
Vraag
Veel gemeenten ontwikkelen zich de afgelopen jaren van een traditionele beheerorganisatie naar een Assetmanagement-organisatie. Vragen die die dan (gaan) spelen liggen op verschillende vlakken:
rood vinkje
Begeleiding en coaching van individuele medewerkers die de stap naar assetmanagement gaan maken. De vraag is dan hen zowel inhoudelijk als in hun persoonlijke ontwikkeling een steuntje in de rug te geven.
rood vinkje
Begeleiding van teams die met elkaar de reis naar een Assetmanagement-organisatie gaan maken en daarbij begeleiding willen. Ook bij deze vragen is het een combinatie van inhoudelijk koers houden, helpen ander gedrag te ontwikkelen en nieuwe afspraken te verankeren.
rood vinkje
Ondersteunen managers die verantwoordelijk zijn de ontwikkeling naar Assetmanagement te maken en daarbij een klankbord nodig hebben om in de waan van de dag toch de juiste focus te houden
ProKairos Organisaties
Achtergrond
De ruimte is schaars en de financiële middelen zijn schaars. Iedere overheid is dus gebaat bij een professionele werkwijze om afwegingen en keuzes te maken. De opgave is om een optimale balans te vinden tussen de middelen die beschikbaar zijn (geld, grondstoffen en mensen), de doelen die behaald moeten worden (de prestaties), en wat er mis kan gaan (de risico’s). Daarbij is intensieve samenwerking nodig tussen beleidsmakers en uitvoerders, tussen bestuur en burgers en tussen verschillende belanghebbenden in de openbare ruimte.

Het groeien naar een professionele Assetmanagement-organisatie is het in samenhang verbeteren van de werkwijze in de totale keten van beleid en politiek tot en met de uitvoering en weer terug. Daarvoor heb je een helder beeld nodig wat je wilt bereiken met je ‘assets’ (wegen, watersystemen, groen, etc) en ook wat de huidige staat ervan is. Ontwikkelen van de medewerkers is hierbij cruciaal, inclusief het beschikbaar hebben van actuele data.
bovenhoek wit
onderhoek beige
Aanpak
1.
We starten met vragen als: wat wil je met Assetmanagement oplossen? Wat is Assetmanagement eigenlijk en hoe kan het jullie helpen? Daarmee voorkomen we dat alle problemen van een gemeente of afdeling onder Assetmanagement worden geschaard. De Assetmanagement-bloem (CROW) gebruiken we daarbij als leidraad.
2.
Vanuit deze stap brengen we ordening aan, zodat duidelijk wordt welke stappen snel gezet kunnen worden en waarvoor meer tijd en meer ‘spelers’ nodig zijn. Een grove routekaart kan daarbij helpen.
3.
Medewerker aan zet: veel kennis is al aanwezig; wij stimuleren dat medewerkers uit de organisatie zelf de stappen gaan zetten. Zij bepalen ook het tempo van de verandering. Assetmanagement is een reis van meerdere jaren, die de organisatie zelf gaat maken.
bovenhoek beige
onderhoek wit
Resultaten
In verschillende opdrachten hebben de volgende resultaten behaald:
rood vinkje
Opgesteld Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP), onder begeleiding opgesteld door medewerker zelf.
rood vinkje
Reisplan Assetmanagement waarin de route voor de reis staat uitgestippeld, waarmee de organisatie op pad gegaan is.

Opdrachtgever aan het woord

“Wim heeft een grote rol gehad in de succesvolle afronding van de verschillende onderdelen. Hij blijft rustig wanneer de druk hoog is, en hij levert altijd. Daarbij is Wim een echte verbinder. Dat was zowel prettig binnen de projectgroep als daarbuiten. Wim heeft verschillende keren gezorgd voor de-escalatie. Als er iets speelt, zoekt Wim de persoon op voor een kop koffie of een wandeling en zo weet hij begrip te kweken voor de inzet van de gemeente.” 
- Projectleider Thomas Koorn
bovenhoek wit
bovenhoek blauw

Neem contact met ons op

Casus
footer hoek
ProKairos
Oosteindseweg 22 a
Loft 5
2661 ED Bergschenhoek
ProKairos © 2022 | Designed by TriplePro Online Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram