Procesbegeleiding (o.a. burgerparticipatie)

ProKairos

Procesbegeleiding

De Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier van samenwerken waarbij burgerparticipatie een belangrijk middel is. Vroegtijdig samenwerken zorgt er namelijk voor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel komen en optimaal benut worden.

Onze rol bij burgerparticipatie

Als onafhankelijke, professionele en kritische partner begeleiden wij burgers, overheden en organisaties om samen tot betere resultaten te komen. Denk aan het uitwerken van initiatieven, projecten of beleidsdoelen maar ook aan visieontwikkeling. Wij hebben veel ervaring bij het begeleiden van groepen waarbij het constructief samenwerken tussen alle partijen onze prioriteit krijgt. Dit doen we in de rol van voorzitter door te luisteren, kritische vragen te stellen, te reflecteren en samen te vatten.

Onze werkwijze

· Wij bereiden ons goed voor en bieden maatwerk aan door de werkvormen op de opgaven en wensen af te stemmen
· Wij benadrukken de gelijkwaardigheid van ieders inbreng en zorgen voor duidelijkheid over ieders rol en mandaat in het proces
· Wij hebben inhoudelijk verstand van de opgaven en van het beleid in het ruimtelijk-fysieke domein
· Wij zijn in staat om feitelijke informatie van meningen en belangen te scheiden
· Wij zorgen voor een kwalitatieve interactie en voor een goede sfeer
· Door ons groot verbindend vermogen wordt meer draagvlak gecreëerd voor plannen en projecten
· Wij werken in elk overleg toe naar heldere afspraken waarmee men de volgende fase in kan
· Indien gewenst kunnen wij in opdracht van partijen een eindadviesrapport opstellen t.b.v. de bestuurlijke besluitvorming