Onze filosofie

ProKairos

De naam ProKairos

We leven momenteel in een verandering van tijdperk, in een tijd van transitie. Alles verandert razendsnel. ‘Druk, druk, druk’ is het credo van de huidige maatschappij waarbij individualisme, tijd, systemen en geld domineren. Als een hamster in een rad wil de mens steeds meer produceren, consumeren, presteren en raakt hierdoor uitgeput net zoals de aarde waarop hij leeft. Kortom: de manier waarop we leven komt niet overeen met onze natuurlijke staat van zijn. Dat kan zo niet doorgaan.

Systemen kúnnen veranderen omdat de méns in staat is om te veranderen. De mens kan elke dag opnieuw beginnen, het roer omgooien, een andere weg inslaan en nieuwe inzichten krijgen. Stilstaan bij wat we in het leven belangrijk vinden biedt kans om de wereld opnieuw vorm te geven. Dit noemen wij: stilstaan bij veranderen.

Kairos is, in de Griekse mythologie, de god van ‘het geschikte moment’ die voor onverwachte inzichten zorgt en nieuwe kansen biedt. Dit wordt prachtig beschreven in het boek Kairos, een nieuwe bevlogenheid van filosoof Joke J. Hermsen. Kairos creëert een intermezzo binnen de meetbare tijd (Chronos) en biedt ruimte voor inspirerende, intense en bevlogen momenten. Kairos zocht naar het juiste moment om veranderingen te bewerkstelligen. Hij wist dat vechten tegen veranderingen niet de oplossing is, wel het creëren van ruimte in de tijd om daarbij stil te staan. Onze wens is om de tijd te nemen – en het geschikte moment te kiezen – om te reflecteren op de wereld waarin we geleefd hebben, waarin we nu leven en op de wereld die nog vormgegeven moet worden. Daarom zijn we ProKairos

Reflecteren begint met terugkijken

In zijn boek (Darwin, Bonaparte en de Samaritaan) beschrijft de Franse filosoof Michel Serres (1930- 2019) de periode van het ontstaan van de aarde tot nu als drie tijdperken:
- Het initiële tijdperk (Darwin). Het gaat om de periode tot aan ongeveer 3000 voor Christus, die gekenmerkt wordt door de evolutie. Dat wil zeggen het ontstaan van de wereld, het ontstaan van de dieren en de mensen en het verschijnen van de eerste communicatiemiddelen.
- Het tragische tijdperk (Bonaparte). Het gaat hier om de periode vanaf 3000 voor Christus tot 1945. Deze periode wordt gekenmerkt door een strijd tussen koninklijke families, oorlogen tussen stammen en tussen landen. Tot aan 1880 heeft de mensheid over de hele wereld slechts 6% van de tijd in vrede geleefd.
- Het zachte tijdperk (de Samaritaan). Het gaat hier om de periode van de afgelopen 75 jaar die gekenmerkt wordt door relatieve vrede, vooruitgang in de medische wetenschap en door de opkomst van allerlei digitale technologieën (met name software).

De veranderingen in het zachte tijdperk gaan razendsnel waardoor er ook wordt gesproken over een verandering van tijdperk. De systemen, die we zelf hebben bedacht en ons hebben geholpen en die gebaseerd zijn op de individualistische liberalisme keren zich nu tegen ons en geven niet meer de antwoorden op de huidige behoeften. Landen, die overheerst worden door het kapitalisme, beschouwen de aarde als een voorwerp dat overwonnen moet worden in plaats van een levend wezen dat onderdeel uitmaakt van een geheel waar wij allemaal afhankelijk van zijn. Langzaam maar zeker dringt het besef door dat dit denken op z’n laatste benen loopt. Een verlangen naar een meer inclusieve en duurzame manier van samenleven begint langzaam maar zeker de overhand te krijgen.

Verbindend naar de toekomst

Kairos
Sculptuur van de Griekse god Kairos
door Hans Effenberger

Wij geloven daarom in coöperatief samenwerken, in een verbindend leiderschap en in kwalitatief vakmanschap. We kiezen voor een aanpak waarbij wij de tijd nemen voor verstilling, ontmoeting, aandacht, verbeelding en nieuwsgierigheid. Met onze interventies bieden we een plek voor professionals in het fysieke domein die met veranderingen worstelen (omgevingswet, verstedelijking, digitalisering, assetmanagement etc.).

Wij helpen onze partners in het ruimtelijk-fysieke domein om los te komen van het dagelijkse ritme en na te denken over hun toegevoegde waarde, betekenis en impact op de maatschappij. Het is bekend dat de nieuwe generatie steeds meer belang hecht aan intrinsieke motivaties (betekenis, impact, zelfontplooiing) dan aan extrinsieke motivaties (status, geld en aanzien). Door middel van onze inspanningen willen wij met ProKairosop ons niveau een bijdrage leveren aan een wereld van zingeving en kwaliteit.