Onze diensten

ProKairos

Persoonlijke ontwikkeling

Stilstaan, vertragen, de tijd nemen voor een goed gesprek omdat je graag meer inzicht in jezelf, in je gedrag en je drijfveren wil krijgen. Door te reflecteren helpen wij je om de zaken vanuit een ander perspectief te zien en allerlei inzichten en mogelijkheden te ontdekken.

Lees meer
ProKairos

Teamontwikkeling

De ontwikkeling van leiders en organisaties zijn sterk met elkaar verbonden. ProKairos gelooft in een leiderschap dat verbindend is waarbij werken vanuit visie en vertrouwen de basis vormt.

Lees meer
ProKairos

Procesbegeleiding (o.a. burgerparticipatie)

De Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier van samenwerken waarbij burgerparticipatie een belangrijk middel is. Vroegtijdig samenwerken zorgt er namelijk voor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel komen en optimaal benut worden. Burgerparticipatie zorgt voor meer draagvlak, betere besluitvorming en tijdwinst.

Lees meer
ProKairos

Interimmanagement en verandermanagement

Heeft uw organisatie versterking nodig? Interim management biedt een passende oplossing voor een tijdelijke situatie, ter overbrugging van invulling van en vacature bijvoorbeeld. Wij helpen u graag op het gebied van lijn- en verandermanagement. Tijdens een persoonlijke intake brengen we de situatie en uw wensen in kaart en vertalen deze in een passende oplossing waarbij oog voor mensen en resultaten samengaan. Indien gewenst kunnen we ook van betekenis zijn op het gebied van advisering rondom organisatorische vraagstukken.